Luật Doanh nghiệp 2014 quy đinh đơn giản hóa thủ tục giải thể doanh nghiệp

0
667

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam khó khăn như hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả đã lựa chọn giải thể doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh đã thống kê số doanh nghiệp giải thể trong các năm 2013, 2014, lần lượt là 60.700, 67.800. Như vậy, số lượng doanh nghiệp giải thể qua từng năm ngày càng tăng, đặc biệt là năm 2015 và năm 2016, số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể có dấu hiệu tăng lên, sau khi luật Doanh nghiệp 2014 được thông qua và có hiệu lực trên toàn quốc, đã đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng như hướng đến đơn giản hóa thủ tục giải thể doanh nghiệp nhằm hạn chế lượng doanh nghiệp giải thể nhưng mãi không hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp trên thực tế. Vậy luật Doanh nghiệp 2014 đã đơn giản hóa thủ tục giải thể doanh nghiệp như thế nào? Sau đây, công ty Luật Phạm Law xin được hướng dẫn quý Khách về thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất như sau:

Thứ nhất, về các giấy tờ doanh nghiệp cần chuẩn bị:

  • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH, Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán (bao gồm cả nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội); danh sách người lao động khi có quyết định giải thể;
  • Báo cáo thanh lý tài sản còn lại của công ty;
  • Công văn đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế;
  • Công văn xin trả dấu (trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu trước ngày 01/07/2014);

Thứ hai, trình tự, thủ tục thực hiện giải thể:

  • Đăng công báo quyết định giải thể lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Đồng thời niêm yết thông báo tại trụ sở chính của công ty; gửi thông báo cho người lao động và chủ nợ.

  • Quyết toán thuế và đóng mã số thuế tại chi cục thuế quận/huyện;
  • Hủy dấu pháp nhân tại cơ quan Công an;
  • Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp, bên cạnh những giấy tờ đã chuẩn bị nêu trên, doanh nghiệp cần mang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đnăg ký doanh nghiệp bản gốc, trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho người khác đi nộp thì phải có Giấy ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền.

Ngoài ra, luật Doanh nghiệp 2014 quy định trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến của doanh nghiệp hay phải đối của các bên liên quan, hoặc trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể hợp lệ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đăng tải thông tin doanh nghiệp giải thể lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem Chi tiết luật giải thể : 
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.