Quan điểm tiền lương trong thời kỳ bao cấp và trong cơ chế thị trường

0
38

Tiền lương là gì?

Tại mỗi thời kỳ khác nhau thì có những quan điểm khác nhau về tiền lương. Tuy nhiên, trong tất cả các thời kỳ tiền lương đều là phần thù lao lao động mà người lao động được hưởng duy chỉ có cách xác định là khác nhau

a/ Quan điểm tiền lương trong thời kỳ bao cấp

Trước đại hội Đảng lần thứ VI (1986) nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp và trong suốt những năm naỳ quan niệm tiền lương là một phần thu nhập quốc dân được nhà nước phân phối một cách có tổ chức, có kế hoạch cho người lao động căn cứ  vào số lượng và chất lượng lao động. Điều đó có nghĩa là tiền lương chịu sự tác động của quy luật cân đối có kế hoạch và chịu sự chi phối của Nhà nước.

Nhà nước ban hành các chính sách, chế độ và mức lương cụ thể để áp dụng cho người lao động, bất kỳ họ là lực lượng lao động gián tiếp hay trực tiếp. Tiền lương của người lao động phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn đơn vị chứ không phụ thuộc vào năng suất của từng người.

Do đó tiền lương của người làm nhiều cũng chỉ bằng những người làm ít, người làm việc có hiệu quả cũng chỉ bằng người làm việc chưa hiệu quả, thậm chí là kém. Chính vì lý do này mà nó không kích thích phát triển được khả năng của người lao động trong việc  phát huy sáng kiến cũng như đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh. Và hậu quả là cuối những năm 80 đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng kinh tế xã hội.

Tiền lương là gì?Tiền lương là gì?

b/ Quan niệm về tiền lương trong cơ chế thị trường

Để khắc phục sai lầm trên Đại hội VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới. Trên lĩnh vực kinh tế Đảng chủ trương đẩy mạnh quá trình chuyển nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường.

Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thì tất yếu thị trường sức lao động phải được hình thành theo quy luật cung cầu về sức lao động. Giá cả của sức lao động là tiêu chuẩn trả công lao động. Như vậy quan niệm về tiền lương trong thời kỳ này là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để hoàn thành công việc.

Với quan niệm này thì bản chất của tiền lương chính là giá cả sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động thông qua sự thoả thuận giữa người có sức lao động và người sử dụng lao động.

Như vậy tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá: nó biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản xuất xã hội mà người lao động sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động.

Xem thêm: tiền lươngdịch vụ làm báo cáo thuếvai trò của tiếp thị

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.